Cijepač za drva,

detalji:

cjepac-drvo-slika-521571